Understöd för reparation- energi- och sanitära olägenheter år 2015

Understöd för reparation- energi- och sanitära olägenheter år 2015

Reparations- och energiunderstöd för bostäder som används för boende året runt kan sökas senast 26.3.2015 kl. 16.00

Reparationsunderstöd för
– reparation av åldringars och handikappades bostäder(inkomst och förmögenhetsgräns)
– understöd för undersökning av skicket på fuktskadade byggnader som orsakar sanitära olägenheter.

Energiunderstöd
– behovsprövat energiunderstöd för småhus (inkomstgräns)

Fortlöpande ansökning:
– för undanröjande av sanitära olägenheter
– för byggande av hiss
– för hinderlöshetsunderstöd

Ansökningsblanketter och och närmare uppgifter om stöden fås från samservicepunkten samt

http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Understod/Reparation_och_energiunderstod_beviljat_av_kommuner

Ansökningarna skickas till adress:

LAPPTRÄSK KOMMUN
Lappträskvägen 20 A
07800 LAPPTRÄSK.