Undersökning om utvecklingen av den lätta trafiken på Tallmovägen

På Tallmovägen, vid Lappträskhusen och Tallmovägen 9 (radhus), planeras en förhöjd gång- och cykelväg samt ett övergångsställe. För närvarande finns det olika alternativ för genomförandet och vi vill ta reda på invånarnas åsikter om saken genom en enkätundersökning.

Genom att svara på enkäten senast 15.3. påverkar du konkret möjligheterna till lätt trafik längs Tallmovägen.

Länk till enkäten