Kysely kevyen liikenteen kulkemisen kehittämisestä Männistöntiellä

Männistöntielle Lapinjärvitalojen ja Männistöntie 9 (rivitalo) kohdalle on suunniteltu korotettua kevyen liikenteen väylää ja suojatietä. Toteutukseen on tällä hetkellä olemassa erilaisia vaihtoehtoja ja haluamme selvittää kuntalaisten näkemyksiä asiasta kyselyn avulla.

Vastaamalla kyselyyn 15.3. mennessä vaikutat konkreettisesti Männistöntien kevyen liikenteen kulkumahdollisuuksiin.

Linkki kyselyyn