Trygg vardag i Östra Nyland 2020

Är din vardag trygg i Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

I Östra Nyland förverkligar man igen säkerhetsenkäten som är riktad åt invånarna. Enkäten är öppen 14.9-4.10.2020. Genom enkäten kartlägger man hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever att man kan påverka tryggheten med olika åtgärder.

Enkäten förverkligas i samarbete med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila, Sibbo och SILMU-byarna. Enkäten kan besvaras antingen på webben (https://webropol.com/s/turvallinenarki) eller som pappersenkät på platser som de olika kommunerna har nämnt. I Lappträsk finns pappersenkäten på biblioteket, Klockarstigen 5 D och servicepunkten i kommunhuset, Lappträskvägen 20 A.

Genom att svara på enkäten kan du påverka i en tryggare vardag i framtiden. Enkäten är en del av kommunernas gemensamma säkerhetsplan, som styr säkerhetsarbetet i området. Enkäten förverkligas med två års mellanrum.