TÄVLING FÖR SKOLELEVER GÄLLANDE PLANERING AV T-SKJORTA

ALLA MED OCH PLANERA!

Lappträsk kommun kungör en tävlig för alla skolor i kommunen. Tävlingen går ut på att planera en teckning av en T-skjorta. Motivet är ”Flyt för Lappträsk”. Sponsorer är Lappträsk kommun samt närings- och utvecklingsväsendet.

Kommunens nya image syns redan delvis på kommunens webb-plats och bl.a. på kuvert. De tre bästa arbetena/planerna i varje tävlingsklass får ett penningpris på 50 €, 30 € och 20 €. En jury med fem medlemmar väljer sammanlagt nio arbeten som får pris.

Detaljerade anvisningar:

1. Det finns tre tävlingsklasser: från förskola till tredje klass, från fjärde klass till sjätte klass och från sjunde klass till gymnasiet.

2. Ritpapprets storlek är A 3, du kan teckna framsidan av skjortan, baksidan av skjortan eller båda sidorna. Alla skisser/planer görs separat på skilt papper. Önskemålet är, att T-skjortans planeringsstorlek är möjligast stor och tydlig alltså att den täcker hela pappret. Detaljer kan vid behov ritas upp på separat papper.

3: T-skjortans bakgrundsfärg är svart eller vit.

4. Du kan teckna med tusch (särskilt texten), oljefärgkritor eller andra färger som är tydliga. Färgpennor kan också användas med då skall avtrycket vara tillräckligt starkt. Texterna kan skrivas med Lappträsk kommuns egna texttyp, som syns på bl.a. kuvert.

5. Tävlingstiden går ut 28.2.2011.

6. Färdiga arbeten tillställs kommunkansliet/Janna Härmävara inom utsatt tid. Namnförteckning bör för opartiskhetens skull lämnas in i ett slutet kuvert. Arbetena numreras och numret antecknas vid konstnärens namn i namnförteckningen. För att undvika att teckningarna blandas i hop kan skolans namn antecknas nere i teckningens högra hörn.

7. Prisutdelningen är i mars. Pressen informeras. Man eftersträvar att få de nya T-skjortorna till försäljning inför sommarsäsongen.

Vi svarar gärna på frågor gällande tävlingen.

 

Jaana Härmävaara                   Antti Vaittinen

bildningsdirektör                      utvecklingschef

tfn (019) 510 8646                   tfn 050 355 1195