Taksi Villikka Oy är årets företag i Lappträsk 2019

Taksi Villikka Oy är årets företag i Lappträsk 2019

Kommunstyrelsen i Lappträsk har valt Taksi Villikka Oy till årets företag i Lappträsk

Taksi Villikka har idkat en stabil personalpolitik och utvecklat sin verksamhet i omväxlande verksamhetsomgivning. Taksi Villikka har också fördomsfritt deltagit i utvecklandet av nya lösningar för servicen på landsbygden genom att bl.a. vara med i försöket Liikennekoklaamo. Med valet vill kommunen också visa att företag inom trafikbranschen har en viktig roll på landsbygden då kollektivtrafiken blir allt sämre.

Taksi Villikka Oy är ett företag som också värnar om sin näromgivning och ofta hjälper till då företagets stöd behövs i t.ex. föreningsverksamhet. Företaget har också från början deltagit i ordnandet av Utsiktsplats-mässan

Företagets ekonomi är god. Som senaste utvecklingsobjekt har företaget utvidgat sin verksamhet till sk. Premium-service. Servicen i Villikkas taxibilar är ändå alltid av permium-klass för alla kunder.