I Hindersby repareras ett vattenledningsläckage

I Hindersby repareras ett vattenledningsläckage

I Hindersby repareras ett vattenledningsläckage. Arbetet påbörjades i går och kommer att pågå till onsdag den 20.11.2019. Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta mögliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.