Tack för gott samarbete: En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl

Tack för gott samarbete:

En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl

Enligt undervisningsministeriets kanslichef Anita Lehikoinen är grundtanken fortfarande att stoppa spridningen av COVID-19-pandemin och jämna ut toppen av epidemin. Därför rekommenderar staten starkt att vuxna håller sina barn hemma om det bara är möjligt.

Därför vädjar också bildningstjänsterna i Lappträsk att alla föräldrar håller sina barn hemma, om det bara är möjligt, utan tvingande skäl och att man meddelar om frånvaro så mycket i förväg som möjligt och för en så lång tidsfrist som möjligt. Meddelanden görs elektroniskt via Wilma till rektorerna eller direktören för småbarnsfostran.

Vi har agerat exemplariskt och med beslutsamhet inom alla tjänster. Tack för er förståelse och utmärkta samarbete med våra studeranden, vårdnadshavare, kunder, personal och andra samarbetspartners.

Skolorna är stängda och undervisningen ordnas främst genom distansutbildning.

En stark rekommendation är att ingen elev ska hämtas till skolan under coronavirus-pandemin. Från och med nästa vecka kommer elever i klass 1-3 att få komma till skolan i enlighet med ministeriets policy, men vi rekommenderar starkt att elever inte kommer till skolan utan fortsätter att delta i distansutbildning i mån av möjlighet.

Vi rekommenderar det samma när det gäller förskoleundervisning, det vill säga att förskole-eleverna ska studera hemifrån, även om förskoleundervisningen är organiserad i samband med småbarnsfostran.

Antalet barn inom småbarnsfostran har minskat kraftigt och bara en bråkdel av barnen tar fortfarande del av tjänsterna.

Utbildningsministeriet har rekommenderat att kommunerna inte uppbär dagvårdsavgifter av familjer som vårdar sina barn hemma under undantagssituationen. I enlighet med detta återbetalas avgifterna för dagvården i Lappträsk för i förväg meddelad frånvaro. Familjen kan ansöka om betalningsfrihet av direktören för bildningsväsendet om familjen tar sina barn från dagvården för att sköta dem barn hemma.  Denna policy är i kraft t.o.m. 13.4.2020 enligt nuvarande uppgifter.

Vi har fortsatt att utveckla våra befintliga digitala tjänster inom alla ansvarsområden. Bildningstjänsterna letar också efter nya sätt att producera tjänster i denna exceptionella situation.

Inom bibliotekstjänsterna kan böcker fortsättningsvis levereras direkt hem med hjälp av Bokvän-tjänsten.  E-material och övrig information om bibliotekstjänster finnes på bibliotekets Facebook-sidor.  På grund av virussituationen har cirkulationen av böcker bromsats så att böckerna förvaras på biblioteket i en vecka innan böckerna lånas ut igen. Dessutom desinficeras pärmarna. Böckernas utlåningstid har automatiskt förlängts för alla. Förfallodagen för alla lån är nu 4.5.2020.

Tjänsterna inom det digitala ungdomsarbetet fungerar, även om organisk närvaro fattas: Inom ungdomstjänsterna fungerar vi digitalt som DigiNuokku. Ungdomsarbetarna arbetar som digitala ungdomsarbetare och arbetar på distans. Man får bra kontakt med dem via olika sociala medier, per telefon och e-post. Ta kontakt med Kata eller Make för mera information! LandeReal-projektet fortsätter t.o.m. slutet av april.

Inga idrottsutrymmen i Lappträsk är i användning under undantagstillståndet. Motionering på egen hand och gympa hemma är de rekommenderade träningsformerna under undantagstillståndet. Man bör undvika kontakt med andra människor.

Samarbete med den tredje sektorn är en del av bildningsväsendets tjänster. De som är intresserade av frivilligarbete kan kontakta direktören för utbildningsväsendet direkt.

Utbildningstjänsterna är tillgängliga under undantagstillståndet på nätet, via e-post och telefon. Vårdnadshavare till barn inom småbarnsfostran och i skolan informeras via Wilma.

Direktör för bildningsväsendet
Pia Aaltonen
Tel. 050 543 9522
pia.aaltonen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk