SuPer och Tehys strejk påverkar Lovisa grundtrygghetscentral

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer inleder en strejk 1.4.2022.  Strejken omfattar sex sjukvårdsdistrikt, även Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS. Under strejken sköter HUS enbart brådskande service och undersökningar. Största delen av verksamhetspunkterna för provtagning och röntgen/bildundersökning måste stängas.

HUS Bilddiagnostik Lovisa röntgen är stängd två veckor från och med 1.4.2022. Patienter som har remiss till röntgenundersökning av skelett, lungor eller tänder ombedes söka sig till undersökning först efter strejken.

HUSLAB Lovisa laboratorium är stängt två veckor från och med 1.4.2022, laboratorieprov tas inte heller på Lappträsk hälsogård. Även coronavirusprovtagningen i Lovisa är troligtvis stängd. Alla tider för screening av livmoderhalscancer avbokas, om detta meddelas inte skilt till patienterna.

HUS kompletterar informationen fortgående, aktuell information hittar du på HUS webbplats på adressen  (https://www.hus.fi/sv/aktuellt/inverkan-av-arbetstagarorganisationernas-strejk-pa-patientvarden)