Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

– Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, som redan har inlett sin verksamhet (ca 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)

– Västra Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis)

– Östra Nyland (ca 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Sibbo)

– Vanda och Kervo (ca 265 000 invånare) och

– Helsingfors (ca 650 000 invånare).

Alla fem områden är både till befolkningsunderlaget och till sin ekonomiska bärkraft tillräckligt stora för säkerställande av att social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras också i de nyländska kommuner som inte ensamma har tillräckliga förutsättningar för detta.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) verkar redan i hela Nyland med ansvar för ordnandet av specialsjukvårdstjänster och spelar en viktig roll då tjänsterna och servicekedjorna omorganiseras.

Att sammanföra organiseringsansvaret i kommuner och samkommuner gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till dessa mål hör att förbättra tillgången, kvaliteten och jämlikheten i fråga om tjänsterna och att stävja kostnadsökningen. Det är också alltjämt möjligt med en starkare integration av tjänsterna, informationen och datasystemen och av finansieringen än för närvarande.

Alla stads- och kommundirektörer i Nyland och verkställande direktören för HUS har förbundit sig att utifrån detta främja en reform av social- och hälsovårdstjänsterna på kommunbasis.

Social- och hälsovårdstjänsterna bör omorganiseras kundorienterat och kontrollerat

Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. Reformen bör genomföras etappvis, kontrollerat och på kommunbasis. Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster. Detta säkerställer en invånar- och kundorienterad reform och erbjuder i hela landet och i det folkrika Nyland de bästa möjligheterna att svara mot de skiftande samhälleliga utmaningarna, som kräver nära samarbete över gränserna för kommunens alla verksamhetsområden och beslutsfattande så nära invånarna som möjligt.

En kommunbaserad organiseringsmodell som bygger på kommuner och samkommuner gör det dessutom möjligt att omedelbart inleda reformarbetet inom ramen för den gällande lagstiftningen och framför allt att avancera riskfriare och mer behärskat utan en ny, invecklad förvaltningsnivå. Men målen för reformarbetet, tillgången till jämlika tjänster och dämpandet av kostnadsökningen kräver dessutom att samkommunernas ägarstyrning och verksamhetsstyrning stärks, att verksamhetssätten läggs om, att de elektroniska tjänsterna ökas och att det gemensamma kunskapsunderlaget och kunskapsledningen förbättras.

Jan Vapaavuori, borgmästare, Helsingfors

Jouni Martikainen, kommundirektör, Askola

Hannu Haukkasalo, kommundirektör, Borgnäs

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla

Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö

Jyrki Mattila, stadsdirektör, Hyvinge

Tuija Telén, stadsdirektör, Högfors

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå,

Kirsi Rontu, stadsdirektör, Kervo

Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt

Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk

Mika Sivula, stadsdirektör, Lojo

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, Lovisa

Esko Kairesalo, kommundirektör, Mäntsälä

Sam Vuorinen, kommundirektör, Mörskom

Outi Mäkelä, kommundirektör, Nurmijärvi

Juha Myyryläinen, kommundirektör, Pukkila

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg

Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo

Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå

Olli Naukkarinen, stadsdirektör, Träskända

Arto Lindberg, borgmästare, Tusby

Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda

Erkki Eerola, kommundirektör, Vichtis

Juha Tuominen, verkställande direktör, HUS