Sommararbetsplatsstöd 2015

SOMMARARBETSPLATSSTÖD

kan sökas senast 12.6.2015. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs kommunen. Stödet är 170 €/sysselsatt ungdom. Kommunen har reserverat anslag för stödande av att tio ungdomar sysselsätts. Noggrannare uppgifter gällande villkor för ansökning av stöd samt ansökningsblanketter erhålls från samservicepunkten i kommunkansliet tfn 510 8621 eller kommunen webbplats (länk) . På frågor svarar tf. kommunsekreterare Christoffer Hällfors, tfn (019) 510 8631 eller samservicepunkten.