Sommararbetsplatser och sommararbetsplatsstöd 2015

Tekniska väsendet anställer 14 unga (15-19 åriga) för sommararbete under en månad sommaren 2015. I arbetsuppgifterna ingår underhåll av parker och övriga grönområden och andra uppgifter, lön 850 €/månad. En av arbetsplatserna finns i Porlom.

Kommunen anställer dessutom en ungdom för tre månader främst för underhåll av idrottsparken, simstranden och grönområden.

Skriftliga ansökningar sänds till Lappträsk kommun/Tekniska kansliet, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi . Ansökningstiden går ut 20.3.2015 kl 12. Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Mauri Kivelä tfn (019) 510 8635 och tekniska arbetsledaren Kai Lång tfn (019) 510 8644 eller 044 720 8658.

Två unga (15-19 åriga) anställs inom dagvården för sommararbete under en månad sommaren 2015, lön 850 €/månad.

Skriftliga ansökningar sänds till Lappträsk kommun/Trolldalens daghem, Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi . Ansökningstiden går ut 20.3.2015 kl 12. Tilläggsuppgifter ger chefen för småbarnsfostran Kerstin Perttilä (019) 510 8698 eller 050 520 3949.  

 

SOMMARARBETSPLATSSTÖD

kan sökas senast 12.6.2015. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs kommunen. Stödet är 170 €/sysselsatt ungdom. Kommunen har reserverat anslag för stödande av att tio ungdomar sysselsätts. Noggrannare uppgifter gällande villkor för ansökning av stöd samt ansökningsblanketter erhålls från samservicepunkten i kommunkansliet tfn 510 8621 eller kommunen webbplats (länk) . På frågor svarar tf. kommunsekreterare Matti Latva-Pirilä, tfn (019) 510 8631 eller samservicepunkten.