Sommararbetsplatser för unga

Tekniska väsendet anställer nio unga för sommararbete under en månad sommaren 2010. Arbetsuppgifterna består av underhåll av parker och övriga grönområden, lön 800 €/månad. Arbetsplatsen för en person finns i Porlom.

Kommunen anställer dessutom en ungdom för tre månader främst för underhåll av idrottsparken, simstranden och grönområden.

Skriftliga ansökningar bör sändas till Lappträsk kommun/Tekniska kansliet, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Ansökningstiden går ut 31.3.2010. Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jouko Toropainen tfn 510 8644 eller 0500 429 859.

Två unga anställs inom dagvården för sommararbete under en månad sommaren 2010, lön 800 €/månad.

Skriftliga ansökningar bör sändas till Lappträsk kommun/Trolldalens daghem, Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk. Ansökningstiden går ut 31.3.2010. Tilläggsuppgifter ger tf. direktör för dagvården Maria Tenhunen tfn 510 8698 eller 050 520 3949. Telefontid må-fre kl. 12-13.

SOMMARARBETSPLATSSTÖD

kan sökas senast 18.6.2010. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs kommunen. Stödet är 170 €/sysselsatt ungdom. Kommunen har reserverat anslag för stödande av att tio ungdomar sysselsätts. Noggrannare uppgifter gällande villkor för ansökning av stöd samt ansökningsblanketter erhålls från samservicepunkten i kommunkansliet tfn 510 8621 eller kommunen webbplats www.lapinjarvi.fi/se/blanketter . På frågor svarar förvaltningssekreterare Susanne Sjöblom, tfn 510 8631 eller samservicepunkten.

Lappträsk 25.3.2010

Lappträsk kommun

/se/blanketter