Skolarbetet börjar igen i Lappträsk den 16.8.2022

Skolarbetet börjar både i den svenskspråkiga och i de finskspråkiga skolorna i Lappträsk tisdagen den 16.8.2022. Under läsåret kommer fokus att ligga på bedömning av eleverna, arbete mot mobbning och fortsatt utveckling av multilitteracitet.

Skolfreden utlyses i år för hela Finland onsdagen den 17.8. i Joensuu. Eleverna valde kompisfärdigheter som tema för skolfreden läsåret 2022–2023 – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”.

Finlands Föräldraförbund ordnar en föräldrakväll i anslutning till skolfreden torsdagen den 18.8. klockan 18. Temat för kvällen är Positiv pedagogik i samarbete mellan hemmet och skolan. I föräldrakvällen som ordnas på den digitala plattformen Zoom är personalen vid alla skolor och läroanstalter samt föräldrar välkomna att delta. Anmäl dig till föräldrakvällen senast 16.8.

Skolfreden-föräldrakväll 18.8.2022 – Föräldraförbundet

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!