Sammanslagningsutredningen gällande Lovisa och Lappträsk – mellanrapporten färdig

Styrgruppen för Lovisa stads och Lappträsk kommuns sammanslagningsutredning sammanträdde torsdag 28.8.2014 i Lappträsk. Vid mötet behandlade gruppen utredningsmannens utkast till mellanrapport.

Styrgruppen beslöt att samla in kommuninvånarnas åsikter om mellanrapporten via kommunernas webbsidor fram till slutet av september. Kommunernas samarbetsdelegationer ombeds ge sina utlåtanden om mellanrapporten senast 30.9.2014 och kommunstyrelserna ombeds uttala sig om rapporten i början av oktober. Lovisa och Lappträsk ordnar ett gemensamt fullmäktigeseminarium om sammanslagningsutredningen 5.11.2014.

Fullmäktigeseminariet bereds vid styrgruppens följande möte, som hålls 22.10.2014.

http://www.loviisa.fi/sv/utredninglovisaochlapptrask

Ytterligare information:

Styrgruppens ordförande Arja Isotalo, tfn 0440 555 904, arja.isotalo@loviisa.fi

Styrgruppens vice ordförande Christina Mickos, tfn 040 510 2052, christina.mickos@gmail.com

Stadsdirektör Olavi Kaleva, tfn 0440 555 212, olavi.kaleva@loviisa.fi

Tf. kommundirektör Susanne Sjöblom, tfn 040 577 5336, susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Utredningsman Risto Nieminen, tfn 050 3827 548, risto.nieminen@ppc.inet.fi