RIKSDAGSVALET 2023

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk,

ons 22.3. – to 23.3. kl. 9-16

fre 24.3. kl. 9-14

lö 25.3. – sö 26.3. kl. 10-14

må 27.3. kl. 9-17

ti 28.3. kl. 9-16

 

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

 

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 21.3.2023 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

 

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 2.4.2023. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

 

Lappträsk södra röstningsområde         Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde   Kommungården

Lappträsk västra röstningsområde        Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde         Kimoböle ungdomsföreningslokal

 

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

 

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

 

Centralvalnämnden i Lappträsk