Resultaten från kommuninvånarenkäten

Största delen av svaranden vill att kommunen ska fortsätta som självständig.

Enkäten fanns på kommunens hemsida och pappersversioner fanns tillgängliga på kommunkansliet och biblioteket.

Totalt 220 svaranden.

Resultaten från kommuninvånarenkäten

Kommunal undersökning – Lappträsk som bilaga