Reparations- och energiunderstöd för reparation av bostäder år 2010 anslås att sökas senast 9.4.2010.

Reparationsunderstöd kan ansökas för bl.a. följande åtgärder:
– reparation av bostäder för åldringar och handikappade
– för främjande av planenlig reparationsverksamhet
– för förbättring av fastighetsvisa system för hushållsavloppsvatten
– energiunderstöd för småhus
– för åtgärder gällande undanröjande av sanitära olägenheter på basen av social behovsprövning
(kontinuerlig ansökningstid)
– övriga energi understöd

Ansökningsblanketter och tilläggsinformation fås av byggnadsinspektören tel. (019) 510 8640 och Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi.

Lappträsk 18.2.2010
Kommunstyrelsen