Regionförvaltningsverket: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020

Länk till meddelandet: https://www.sttinfo.fi/tiedote/offentliga-tillstallningar-och-allmanna-sammankomster-med-over-20-personer-forbjuds-i-helsingfors-och-nylands-sjukvardsdistrikt-under-tiden-2311—13122020?publisherId=69818103&releaseId=69894561