Projektet Nylands Kulturmarknad håller infomöten för konstnärer och övriga aktörer inom de kreativa branscherna

I Nyland bosatta aktörer och konstnärer inom de kreativa branscherna är välkomna till möten som presenterar projektet Nylands Kulturmarknad. Projektet som verkställs av Nylands förbund ökar den jämlika tillgången till kultur och stärker sysselsättningen bland professionella inom kulturbranschen.

I juni ordnar förbundet infomöten om hur de kreativa branschernas aktörer och konstnärer kan delta i projektet och vilken slags kulturservice kommunerna är intresserade av att köpa under projektets gång. Under projektet får alla 26 kommuner i regionen medel för att skaffa valfritt innehåll från Kulturmarknad-evenemangen för kommunens bruk.

Under de möten som ordnas på sommaren delas det ut info som kommit in från kommunerna. Efter infomötena har intresserade konstnärer och aktörer tid på sig att formulera offerter till kommunerna inför evenemanget Kulturmarknad 24.9.2024 i Musikhuset i Helsingfors. Evenemanget önskas bli en mötesplats för producenter och köpare, där de kan bilda nätverk och få nya ideer om hur kulturservice allt bättre kunde nå ut till alla invånare i landskapet.

Exakta datum och anmälningslänkar finns via denna länk.