Evenemang om Östbanan 13.6.2024 i Borgå

Tidpunkt: 13.6.2024, kl. 18.00–20.00

Plats: Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå

Stream: du kan även följa evenemanget på Östbanans Youtube-kanal

Evenemanget är tvåspråkigt.

Hur påverkas trafiken i östra Finland och regionens utveckling av Östbanan? När preciseras banalternativen? Hur bedöms konsekvenserna av banan? Välkommen till evenemanget om Östbanan, där planerna för en ny dubbelspårig bana för höghastighetståg (300 km/h) från Kervo via Borgå till Kouvola visas.

  • Du får information om planeringen och tidtabellen för Östbanan
  • Du får en bättre uppfattning om den planerade banans sträckningsalternativ och miljökonsekvensbedömningen
  • Du kan bekanta dig närmare med planerna vid kartorna och träffa planeringsexperter
  • Du deltar i diskussionen och delar med dig av dina åsikter för att utveckla planerna

Planeringsskedet för Östbanan

  • I lokaliseringsutredningen har man undersökt flera sträckningsalternativ, utifrån vilka man nu gör en miljökonsekvensbedömning (MKB).
  • Samtidigt utarbetas en preliminär utredningsplan, naturkartläggningar görs och möjligheterna till person- och godstrafik på Östbanan utreds.
  • Under hösten 2024 inleds officiella höranden i planeringsområdets kommuner (Borgå, Lappträsk, Mörskom, Kouvola, Vanda, Kervo, Tusby, Sibbo, Lovisa). 

Information om evenemanget

Östbanans syfte och tidtabell
VD Petteri Portaankorva, Östbanan Ab

Östbanan som ett strategiskt projekt för Borgå
tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå

Projektets planering
planeringsdirektör Minna Weurlander, Östbanan Ab

Miljökonsekvensbedömningsprocessen och den preliminära utredningsplanen
projektchef Markku Salo, Ramboll

Bedömning av effekter och kommande miljöutredningar
projektchef Heikki Surakka, Ramboll

Frågor och diskussion

Efter programdelen fortsätter diskussionen vid kartorna med experter fram till kl. 20.