Projekt för att kontrollera fastighetsuppgifter

I Lappträsk kommun finns det många byggnader för vilka kommunens byggnadsregister, Skatteförvaltningen eller folkbokföringssystemet saknar information. Dessutom finns det byggnader där informationen i registren är felaktig. Sådana byggnader kan exempelvis vara de som inte krävde byggnadstillstånd vid tiden för konstruktionen.

 

Projektet för granskning av byggnadsinformationen inleddes i maj 2023 av en praktikant.

I registren rättas till exempel:

  • Felaktiga byggnadsuppgifter
  • Databasfel
  • Komplettering av saknade uppgifter.

Projektet omfattar hela Lapinjärvi kommuns område.

Uppdatering av registeruppgifterna ger fördelar såsom:

  • Jämlik behandling mellan fastighetsägare.
  • Förbättrad kvalitet på byggnadsregistret.
  • Korrekta uppgifter för fastighetsskatt.
  • Information om byggrätt för fastigheter.

Rätt information i registren är också till fördel för fastighetsägare vid ansökningar om bygg- eller åtgärdstillstånd.

OBS! Anni Mäntylä (praktikant) fortsätter projektet med fastighetsverifikation som tidigare påbörjades i Lovisa och kommer att vara tillgänglig fram till augusti. Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter senast i augusti.

 

Informationen efterfrågas per brev från fastighetsägare

Elektronisk blankett för rättelse av registeruppgifter

Brev har redan skickats eller kommer att skickas till fastighetsägare, och bilagt brevet finns en blankett där uppgifter om byggnader på fastigheten ska fyllas i.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Skatteförvaltningen har korrekta uppgifter om byggnader på fastigheten. Genom att fylla i och returnera blanketten uppdateras informationen i Lapinjärvi kommuns, Skatteförvaltningens och folkbokföringssystemets register.

 

Fick du information om fastighetsuppgifterna som används som grund för fastighetsskatt?

Om du har fått information från Skatteförvaltningen om fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsskatt och dina uppgifter har ändrats eller om du misstänker att uppgifterna är felaktiga, kan du kontakta den som utför fastighetsskattesamrådet på adressen anni.mantyla(at)lapinjarvi.fi

Den vanligaste felet i registren är felaktigt beräknad totalyta, saknade uppgifter om ekonomibyggnader eller byggnadsutbyggnader. Mer information om fastighetsvärdering finns på Skatteförvaltningens sida med fördjupade skatteinstruktioner.

För övriga frågor om fastighetsskatt, vänligen kontakta i första hand Skatteförvaltningen.

 

Kontaktuppgifter:

Anni Mäntylä (anni.mantyla(at)lapinjarvi.fi eller 044 750 3251)