Kiinteistötietojen tarkistusprojekti

Lapinjärven kunnassa on paljon rakennuksia, joista kunnan rakennusrekisterissä, Verohallinnolla tai väestötietojärjestelmässä ei ole tietoa. Lisäksi on rakennuksia, joiden tiedot rekistereissä ovat virheellisiä. Tällaisia rakennuksia voivat olla esimerkiksi sellaiset, joiden rakentamiseen ei rakennushetkellä ole tarvinnut hakea rakennuslupaa.

 

Rakennusten tietojen tarkistusprojekti on aloitettu toukokuussa 2023 harjoittelijan toimesta.

Rekistereistä korjataan esimerkiksi:

  • Virheelliset rakennustiedot
  • Tietokantavirheet
  • Täydennetään puuttuvia tietoja.

Projekti kattaa laajuudeltaan koko Lapinjärven kunnan alueen.

Rekisteritiedot päivittämisestä hyödyt mm. seuraavin tavoin:

  • Tasapuolinen kohtelu kiinteistönomistajien välillä.
  • Rakennusrekisterin parantunut laatu.
  • Kiinteistöverotukseen tarvittavat tiedot oikeita.
  • Tiedot kiinteistöjen käyttämästä rakennusoikeudesta.

Rekisteritietojen oikeellisuudesta on kiinteistönomistajille hyötyä myös esimerkiksi silloin, kun kiinteistölle haetaan rakennus- tai toimenpidelupia.

HUOM! Anni Mäntylä (harjoittelija) jatkaa Loviisan puolelta aloitettua kiinteistöveroselvitys -projektia ja on paikalla elokuuhun asti. Muistathan päivittää tietosi elokuuhun mennessä.

 

Tietoja kysytään kiinteistöjen omistajilta kirjeitse

Sähköinen rekisteritietojen korjauslomake

Kiinteistöjen omistajille on jo lähetetty tai tullaan lähettämään kirje, jonka liitteenä olevaan lomakkeeseen merkitään tiedot kiinteistöllä olevista rakennuksista.

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että Verohallinnolla on oikeat tiedot kiinteistöllä olevista rakennuksista. Kiinteistönomistajille lähetetyn lomakkeen täyttäminen ja palauttaminen päivittää Lapinjärven kunnan, Verohallinnon ja väestötietojärjestelmän rekistereissä olevat tiedot.

 

Saitko selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista?

Jos sait Verohallinnolta selvityksen kiinteistöverotuksen perusteena käytettävistä kiinteistötiedoista ja tietosi ovat muuttuneet tai epäilet tietojen olevan virheellisiä, voit ottaa yhteyttä kiinteistöveroselvityksen suorittajaan osoitteeseen anni.mantyla(at)lapinjarvi.fi

Yleisin virhe rekistereissä on väärin laskettu kokonaispinta-ala, Verohallinnon tiedoista puuttuva talousrakennus tai rakennuksen laajennus. Kiinteistöjen arvostamisesta saat lisätietoja Verohallinnon Syventävät vero-ohjeet sivulta.

Muissa kiinteistöverotukseen liittyvissä kysymyksissä, olethan ensisijaisesti yhteydessä Verohallintoon.

 

Yhteystiedot:

Anni Mäntylä (anni.mantyla(at)lapinjarvi.fi tai 044 750 3251)