Pressmeddelande: Samföretag bildades mellan Lappträsk kommun och Mehiläinen

Samföretaget mellan Lappträsk kommun och Mehiläinen har bildats. Från och med september 2019 producerar samföretaget åt lappträskbor serviceboende, dagverksamhet och tjänster som produceras hemma. Det handlar om ett av de första samföretag inom vårdbranschen i Finland.

Samföretag bildades

Lappträsk kommun ordnade under våren 2019 en konkurrensutsättning som omfattade försäljningen av sotefastigheter samt upphandlingen av serviceboende, tjänster som produceras hemma samt dagverksamheten. Resultatet av processen var att Lappträsk valde Mehiläinen till partner.

– Lappträsk inledde konkurrensutsättningen av just samföretagsmodellen, eftersom vi anser, att med den här modellen säkrar vi närtjänster av hög kvalitet i Lappträsk. Vi kommer igång med kvalitet och utveckling i första rum, konstaterar kommundirektör Tiina Heikka.

– Vår gemensamma målsättning är att säkra äldrevårdstjänster av hög kvalitet nära invånarna. Det väsentliga är ett nära samarbete mellan kommunen och Mehiläinen – tjänsterna som samföretaget producerar och dess innehåll, samt nya lokaler för vårdhemmet planeras tillsammans, med kommuninvånarnas och personalens behov i beaktande, konstaterar Mehiläinens vice direktör Niklas Härus.

Fastigheten för kommunens ålderdomshem, Tallmogården, har kommit till slutet av sin livscykel, och den hade krävt betydliga renoveringar de kommande åren. Målsättningen med samföretaget är att säkra trygga och trevliga utrymmen åt den äldre befolkningen. Det möjliggör moderna och människo-orienterade äldrevårdstjänster.

Tallmogårdens och Onni kotis fastigheter upphandlas som en del av avtalet och nya lokaler för effektiverat serviceboende kommer att byggas i samband med fastigheten för det befintliga Onni koti. Med hjälp av fastighetsupphandlingen raderas riskerna i kommunens balans som de befintliga fastigheterna för med sej.

– Lappträsk är en föregångare i kommunbranschen och vill vara bland de första att utveckla lösningar till samhällsutmaningar. Samföretagsmodellen är en ny och intressant modell inom den privata och offentliga sektorn, som ger en god grund till att tillsammans utveckla och producera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet, konstaterar Tiina Heikka.

Verksamheten inom dagverksamheten, tjänsterna som produceras hemma och Onni kotis effektiverade boende inleds 1.9.2019. Användningen av det effektiverade serviceboendet i samband med Onni koti inleds när tillbyggnaden av Onni koti har blivit klar. Målsättningen är att den inleds senast den 31.12.2020.

Tilläggsinformation:

– Kommundirektör Tiina Heikka, Lappträsk kommun, tfn 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

– Direktör för affärsverksamheten Niklas Härus, Mehiläinen, tfn 041 536 9796, niklas.harus@mehilainen.fi