Presentation av resultatet från Lappträsk kommuns företagarenkät

18.6.2018 kl. 18 i Monica´s Café, Lappträskvägen 23.

Vi går igenom resultatet från företagarenkäten gällande kommunens näringstjänster och diskuterar utveckslingsbehov.

Förhandsanmälningar till näringsutvecklaren robert.rinne(at)lapinjarvi.fi, tfn 044-720 8700.