Premiering av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl

Mottagarna av årets idrottare, möjligtvis årets ungdomsidrottare skilt och årets eldsjäl 2014 premieras på Bildningsnämndens första möte år 2015.

En skriftlig framställning av idrottsföreningen bör inlämnas senast 31.12.2014 till bildningsnämnden i Lappträsk (adress: Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk).

Principer för premiering av årets idorttare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl.