Premiering av årets idrottare, årets ungdomsidrottare, kulturperson och Årets Eldsjäl

Premiering av årets idrottare, årets ungdomsidrottare, kulturperson och Årets Eldsjäl

Lämna in en skriftlig framställning senast 15.1.2018:

  • Årets Eldsjäl
  • Årets ungdomsidrottare
  • Årets idrottare
  • Kulturperson

 

Se premieringsvillkoren här.

Lappträsk 2.1.2018 bildningsnämnden