På grund av servicearbeten i vattentornet kan det förekomma tryckförändringar i vattentrycket fr.o.m. 24.9- fortsätter ca. två veckor.Tilläggsuppgifter Aki Kantele 044 720 9658.