Öppettider i kommunen sommaren 2013

Kommunkansliet

Kommunkansliet är stängt 1.7 – 28.7.

Tekniska väsendets jour 1.7.-14.7. tfn 044 720 8652 och 15.7.-28.7 tfn 044 720 8658 .  Veckoslutsjour tfn  050 347 7990 (fre kl. 14.00 – må 07.00) .

Byggnadsövervakning

Tekniska centralen, Drottninggatan 15 B, är stängd 1.7–21.7.
Byggnadsinspektör Rolf Weckman utför inspektioner 1.7–28.7, tfn 0400 778 705.

Grundtrygghetstjänster

Lappträsk hälsogård är stängd 1.7 -28.7.

Porlom hälsogård är stängd 24.6-11.8.

Hälsocentralens mottagning enbart i Lovisa under tiden 1.7–28.7.
Hälsogårdarna har sommarstängt 1.7–28.7, under denna tid sköts brådskande sjukvård, gravida kvinnor samt barn under 5 månader på Lovisa huvudhälsocentral, Öhmansgatan 4, Lovisa, tfn 505 1300.

Tandvården är öppen enbart i Lovisa centrum 1.7–28.7, de övriga mottagningarna inom tandvården är stängda 1.7–28.7, med undantag för Brukets tandvård, som är stängd 24.6–28.7.

Företagshälsovården är stängd 8.7–21.7.

Kansliet för grundtrygghetscentralens förvaltning på Degerbygatan 21 är stängt 8.7–21.7.

Socialbyrån är stängd 8.7–21.7 I brådskande fall ta kontakt via stadens växel, 019 – 5551.

A-kliniken är stängd 1.7–28.7.