Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.

– Vi skapar nya regionala, multiprofessionella handlingsmodeller som ska stöda våra klienters välbefinnande som helhet. Med hjälp av digitala tjänster kan man få social- och hälsovårdstjänster på hemsoffan oberoende av tidpunkten, och detta frigör experters arbetstid för bemötande av klienter, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi inbjuder nu social- och hälsovårdspersonalen, företrädare för organisationer, våra samarbetspartner i östra Nyland och invånarna i området till en kickoff-tillställning som är öppen för alla. Tillställningen ordnas måndagen den 9 november kl. 12–16 på grund av coronaläget virtuellt via Teams, fortsätter projektchef Jaana Forslund.

Eftermiddagen innehåller också virtuellt arbete i workshoppar kring några centrala teman:

· distanstjänster
· tjänster ute på fältet
· tjänster som ges i klienternas hem
· mottagningstjänster
· kundhandledning och rådgivning

Anmälan till kickoff-tillställningen ska göras senast den 4 november.

Anmäl dig till tillställningen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3576876c-4288-41fa-89d6-54e5af62827d?displayId=Fin2105390

Mera information:

Projektchef Jaana Forslund

Borgå stad jaana.forslund@porvoo.fi

tfn 040 676 1382

 

—————————

 

Kickoff-tillställning för projekten Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland
9.11.2020 kl. 12–16

Program:

Kl. 12

· Välkomstord samt bakgrund till projekten, deras mål och nationella riktlinjer
· Projekthelheten skapar en regional handlingsmodell för östra Nyland.
o Regionalt samarbete
o Mörskom och Pukkila som del av den framtida lösningen
o Vår vision om den blivande framtida handlingsmodellen för social- och hälsovårdscentralen i östra Nyland.
o Delaktighetens betydelse i helheten

· Vilka reformer förväntar vi oss av det gemensamma regionala arbetet?

Paus 15 min

Kl. 13.45

· Vi gör tillsammans – men hur?
· Vad måste vi göra för att realisera vår vision? Arbetsgruppsarbete enligt teman.
· Presentation av arbetsgruppernas resultat
· Sammanfattning av dagen