Nya fall av coronavirussmitta vid Harjurinteen koulu

Vid Harjurinteen koulu har det i början av veckan konstaterats två nya fall av coronavirussmitta. Två skolklasser har försatts i karantän på grund av exponering. Smittkällan har inte kunnat verifieras.

Ifall ditt barn använt sig av anslutningstransport måndag 23.8.2021 på morgonen och/eller på eftermiddagen på sträckan Porlom-Lappträsk-Porlom eller åkt Elimäen liikennes buss på sträckan Lappträsk-Lovisa-Lappträsk uppmanar vi dig att vara väldigt uppmärksam på ditt barns symtom och att gå med barnet på coronavirustest även vid mycket lindriga symtom. Vi vill samtidigt påminna om hur viktigt det är att använda munskydd även i trafikmedel!

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar dem vars exponering har kunnat verifieras.I denna situation är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt kartlägga vem som exponerats i trafikmedlen. Ifall någon som färdats under ovannämnda turer får symtom ska hen gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symtom.

 

Mer information:

grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 28 07

ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25