Nya coronabegränsningar för tiden 25.11.-24.12.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om att begränsa offentliga tillställningar i Nyland. Beslutet gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 25.11 – 24.12.2021. Med beslutet begränsas personantalet på ståläktare i inomhusutrymmen så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte.

Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

Med beslutet begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

I beslutet beaktades regeringens nyaste hybridstrategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning som poängterar tillräckliga men riktade begränsningsåtgärder. Dessutom beaktades Institutet för hälsa och välfärds bedömning av den potentiella risken vid olika evenemang. Vid beredningen av beslutet begärdes sakkunnigutlåtanden av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna i regionen.

Evenemangsarrangören kan införa coronapasset och då behöver regionförvaltningsverkets begränsningar inte följas. Om coronapasset införs som alternativ till sammankomstbegränsningarna så ska ett coronapass krävas för hela tillställningen. För personer som är över 16 år måste coronapasset kontrolleras i samband med att man kommer till evenemanget. Personalens, uppträdarnas eller idrottarnas som spelar i matchen coronapass kontrolleras inte.