Ny service till företagare Företagstolk – stöd till företagaren

 

Näringsväsendet i Lappträsk kommun har tagit i bruk Tolktjänster till företag. Företagstolken fungerar som databank till företagaren och har basuppgifter om alla frågor gällande företagsverksamhet. Tolktjänsterna till företag omfattar följande: grundande av företag, företagsadministration, företagsekonomi samt marknadsföring och försäljning. Link till tjänsten hittar du på kommunens webbplats/Företagare under adress

/se/uppgifter_till_dig/foretagare

 

I den del som berör grundande av ett företag behandlas bl.a. planering av affärsverksamhet och finansiering, företagsformer, tillståndsbaserad affärsverksamhet. I den del som berör administration finns flera blanketter, som behövs för affärsverksamheten i praktiken, såsom hyresavtal, styrelsens handlingar, offertbegäran, köpebrev samt arbetsavtal. I denna del hittar du även en guide för företagarens arbete i praktiken.

I delen som berör företagets ekonomi koncentrerar man sig på prissättning av produkter (varor, tjänster) och planering av företagets investeringar. I denna del hittar du lönsamhets- och lånekalkylprogram för investeringar. I den del som berör marknadsföring och försäljning bekantar man sig med planering av marknadsföring och försäljning. Arbetsböcker för uppgörande av marknadsförings- och försäljningsplaner är till nytta då man planerar företagets marknadsföring och försäljning.