Närståendevårdarnas eftermiddagskaffe på bibliotek 27.11.2023 13.00-14.00

Helsingfors och Östra Nylands Minneslots samt Lappträsk kommun vill tacka alla närtsåendevårdare för ert värdefulla jobb, genom att bjuda på ett delikat eftermiddagskaffe med tårta till alla som tar hand om sin närstående. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla och du behöver inte ha ett närståendevårdskontrakt för att delta.

Mer info minneshandledare Emilia: 044 750 5415