Lappträsks Företagspris för år 2023

Lappträsk kommunstyrelse valde under sitt möte den 20 november 2023 Rakennuspalvelu Bomberg Oy till mottagare av Lappträsks Företagspris för år 2023.

Företaget har utvecklat sin verksamhet under de senaste åren och deltagit i utvecklingen av orten samt skapat en positiv företagsbild. Företag som aktivt och utan fördomar utvecklar sin verksamhet är särskilt viktiga för att upprätthålla och utveckla kommunens livskraft.

Lappträsk kommun gratulerar vinnaren av årets 2023 företagspris!