Musikinstitutet informerar

Här kommer ändringar och tillägg till de tidigare corona-anvisningarna från musikinstitutet. Anvisningarna är bra att gå igenom med barnet/den unga.

 Elever och vårdnadshavare

 

 • Delta i undervisningen endast då du är helt frisk och symptomfri. Det här gäller även vuxna som följer med samt syskon.
 • Tvätta händerna varje gång du kommer till musikinstitutets utrymmen.
 • Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask (vuxna och över 15-åringar)
 • Använd ansiktsmask under lektioner och grupplektioner, det gäller lärare och över 15-åriga elever, i sång- och blåsundervisningen finns plexiglas
 • Undvik onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen, vi begränsar vårdnadshavares närvaro under lektionerna.
 • Vi rekommenderar att de vuxna i musiklekens familjegrupper använder masker.

 

Övriga åtgärder 

 • Gruppundervisningens gruppstorlekar kontrolleras tillsammans med förmännen och gruppläraren. Vid behov delas grupperna in så att en del övergår till distansundervisning och en del är närvarande. Gruppstorleken är högst 10 personer, undervisningsutrymmets storlek tas i beaktande.
 • Orkesterns verksamhet planeras tillsammans med förmännen, även planerade uppträdanden tas i beaktande.
 • Lärarna svarar för undervisningsutrustningens rengöring (bl.a. piano, musiklekinstrument, musikteknologins utrustning).

Elevaftnar

 • Elevaftnarna förverkligas i det här skedet som mindre tillställningar. I Borgå musikinstitutets sal högst 20 personer (uppträdande och publik tillsammans), Mäntsälä fullmäktigesal högst 30 personer och Mäntsälä musikinstitutets sal högst 10 personer, Sibbo Artborgs sal högst 30 personer och Lovisas musikinstitutssalar 10 personer.

Städning

 • Städningen effektiveras. Städningsdagen kan flyttas eller städning kan tillsättas efter behov. I verksamhetspunkternas situation beaktas eventuella publiktillställningar t.ex. under veckosluten.

Kanslitjänster

 • Kanslitjänsterna begränsas och vi ber att ni undviker personliga ärenden i kansliet. Vi ber att ni huvudsakligen sköter ärenden per e-post efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi eller per telefon 019-520 2549.
 • Telefontiderna förlängs till kl 9-16 på vardagarna.

Allmänna anvisningar

 • Kom till musikinstitutet helt frisk
 • Fäst speciell uppmärksamhet vid handhygien, tvätta händerna ofta och alltid när du kommer till musikinstitutets utrymmen. Musiklekbarnens handtvätt sköts av vårdnadshavarna. Eleverna använder handsprit i en vuxens närvaro.
 • Hosta och nys i armen, undvik att röra i ansiktet.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden.
 • Om eleven har symtomer, får hen inte delta i undervisningen. Familjen kan vara i kontakt med läraren senast på morgonen samma dag som lektionen äger rum och be om distansundervisning enligt läsordningen. Om eleven har fått symtom under skoldagen och kommer direkt till musikinstitutet från skolan, är läraren i kontakt med vårdnadhavararen och kommer överens om hur barnet kommer hem. Närundervisning ges inte.
 • Om familjen eller barnets skola/daghem är i karantän kan barnet inte delta i musikinstitutets närundervisning.

 

Mera info:      rektor Felix von Willebrand, 0400 963 053, felix.von.willebrand@porvoo.fi

biträdande rektor Maire Aakko, 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

www.koronabotti.hus.fi