Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och kompletterande dagvård för förskoleelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och kompletterande dagvård för förskoleelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

På sitt möte 21.5.2018 godkände bildningsnämnden en ny, uppdaterad verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten. I verksamhetsplanen fastställs att morgon- och eftermiddagsverksamheten avsedd för både finsk- och svenskspråkiga barn fr.o.m. hösten 2018 erbjuds i Kapellby i gårdsbyggnaden i anslutning till Kapellby skola, och i Porlom i Hilda Käkikosken koulu.

Närmare upplysningar om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet:

Kapellby skola tf. skolföreståndare Ann-Mari Koivula  ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

Kirkonkylän koulu och Hilda Käkikosken koulu  skolföreståndare Piia Siltala  piia.siltala(at)lapinjarvi.fi

 

Kompletterande dagvård för förskoleelever

Den kompletterande dagvården, dvs. morgon- och eftermiddagsvården för förskoleelever, erbjuds fortsättningsvis i Trolldalens daghem.

Närmare upplysningar om kompletterande dagvård för förskoleelever:

tf. chef för småbarnsfostran Daniela Andersson  daniela.andersson(at)lapinjarvi.fi