Minnesvänligt samfund – utbildning 20.11.2018 kl. 17-19 i Kirkonkylän koulu, Skolvägen 16

 

Kom och lyssna på vad utvecklandet av ett minnesvänligt centrum i Lappträsk betyder ur kommuninvånarnas synvinkel.

Temat är Minnesfadderverksamhet – minnesvänliga gester. Under kvällen dikuteras också hur man bemöter minnessjuka personer

Föreläsare är verksamhetsledare Teija Mikkilä från Helsingfors Alzheimerförening samt Helsinfors och Östra Nylands Minneslots Henrietta Janhonen.

Kaffeservering! Välkommen!