MEDDELANDE / STÄNGNING AV SKOLAN I PORLOM

Kommunfullmäktige i Lappträsk har på sitt möte 26.2.2014 beslutat dra in Porlammin yläaste ja lukio fr.o.m. 1.8.2014. På samma möte har man beslutat, att nya studerande inte tas in i Porlammin lukio. Beslut om indragningen fattas senare.

Kommunfullmäktige har även beslutat, att primära högstadiet för finskspråkiga elever i Lappträsk fr.o.m. är Elimäen yläaste. Mörskom kommun fattar beslut om primärskolan för elever från Mörskom. Vi ber att vårdnadshavarna för elever som från andra kommuner går i Porlammin yläkoulu tar kontakt med skolväsendet i den egna kommunen för att anvisas en ny skolplats.

Trots, att skolavtal undertecknas med Kouvola stad, får elever från Lappträsk i andra hand om de så önskar ansöka om studieplats i ett högstadium, men då ansvarar vårdnadshavarna eller mottagande kommunen för skolskjutsningen. 

Tilläggsuppgifter ger:

Kommundirektör
Tiina Heikka, tfn 044 720 8686

Direktör för bildningsväsendet
Juha Ronkainen, tfn 040 556 1109

Rektor
Marketta Takkala, tfn 050543 9522

Biträdande rektor
Marika Ketomäki, tfn 050 543 6324

Lappträsk, 27.2.2014