MEDDELANDE 7.3.2022

MEDDELANDE                                                                                                                                                 7.3.2022

Lappträsk kommun

 

Krigssituationen mellan Ryssland och Ukraina påverkar många aktörer i Finland, även kommuner.

När det gäller Lappträsk är läget mycket lugnt och alla tjänster fortsätter helt normalt.

Kommunen har börjat förbereda för eventuella åtgärder som krisen orsakat.

Vi följer aktivt med situationen och informerar vid behov om situationen orsakar lokala åtgärder.