Meddelande 26.10.2020

BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdi-strikt.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga sä-kerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och In-stitutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.