Medborgarinstitutets meddelande

Medborgarinstitutets undervisning 19.10-1.11.2020

 Medborgarinstitutets kurser hålls inte som närundervisning då Lappträsk kommuns utrymmen är stängda 19.10-1.11.2020. De flyttas till ett senare tillfälle eller hålls som distansundervisning. Kursdeltagare får ett meddelande om arrangemangen för den egna kursen. Undantag är kurser som hålls utomhus, de kan fortsätta normalt.

 Tilläggsuppgifter: Rektor Merja Sillanpää , 040 663 2840 och vicerektor Tanja Lill-Smeds, 0440 555302