Martorna donerar till Lappträsk kommuns uppsökande ungdomsarbete

9.2.2024 Lappträsk Martor rf

 

Martorna gör en betydande donation till uppsökande ungdomsarbete

Lappträsk Martor rf stöder Lappträsk kommuns uppsökande ungdomsarbete med en donation på 1500 euro. ”Donationen utökar kraftigt våra möjligheter att hjälpa ungdomar i behov av stöd,” gläder sig kommunens Uppsökande ungdomsarbetare Markku Vilonen. Donationen kan exempelvis stödja ungdomars hobbyprovningar eller erbjuda annan praktisk hjälp där det för närvarande inte finns några medel.

Donationsbeloppet samlades in genom försäljningen i Martor-kaféet under förra sommarens Parkfest. ”Vi vill tacka alla som besökte Martta-kaféet samt vår sponsor Kulta-Ajan Koti. Tack vare er och våra flitiga Marttor kunde vi göra denna donation,” säger ordförande Rile Norberg.

Lappträsk kommunens uppsökande ungdomsarbete Markku Vilonen berättade för Martorna som samlats till årsmöte om ungdomsarbete. På bilden i mitten syns Vilonen och Tiina Reijonen (till vänster), Rile Norberg, Greta Westerholm och Sirkka Hietanen från Lappträsk Martor rf.

Goda gärningar fortsätter – bekanta och helt nya evenemang planeras

Martorna samlades till årsmöte måndagen den 5.2.2024. På mötet behandlades ordinarie ärenden, man gick igenom det gångna året och planerade för framtiden. Ordförande fortsätter vara Rile Norberg. Martornas lilla men flitiga grupp stödde förra året bland annat lågstadiets läger, kommunens teaterresa, samlingsplatsen Kammari samt med en summa på 700 euro hemma i Finland till behövande barnfamiljer genom insamlingen ”Hyvä joulumieli”.

Bland planerna för detta år finns bland annat påsksälj på Lappträsk byväg och i slutet av maj den traditionella plantsälj- och loppmarknadsevenemanget ”Taimet ja tavarat kiertoon”. På våren planeras också flera ”Uusien ystävien ilta”, där Martorna bjuder in bybor att samlas och lära känna varandra med ett varierande tema.

Martor-kaféet kommer att synas igen vid Lappträsk Parkfest som arrangeras i augusti. Som tidigare år stöder kaféets intäkter något lokalt mål. ”Vi har gjort donationer till exempel till den lokala idrottsföreningen, gymnasieelever, anhörigvårdare och nu till kommunens ungdomsarbete. Målet för årets donation är ännu under övervägande,” säger Norberg. Ordföranden bjuder in alla intresserade att delta i verksamheten. ”Det är trevligt att göra gott tillsammans,” säger han.

Sätt in evenemangen i kalendern

23.4. Påsksälj. Försäljning av frodig påskgräs och bakverk.

25.5. Plants och prylar runt. Öppen plantsälj- och loppmarknadsevenemang för alla. Kom och sälj eller köp.

10.8. Lappträsk Parkfest. I Martor-kaféet serveras salta och söta läckerheter.

30.11. Byvägens jul – julöppning i Lappträsk

Mer information om evenemangen fås från Lappträsk Martor rf:s Facebook-sida www.facebook.com/lapinjarvenmartat

Mer information

Ordförande Rile Norberg, 040 046 8976 eller rile.norberg(at)pp.inet.fi

Martorna är en partipolitiskt och religiöst obunden medborgarorganisation som främjar hemmen och familjernas välmående samt uppskattningen av hushållsarbetet. Lappträsk Martor rf betonar i sin verksamhet gemensamt arbete och främjandet av hela samhällets välbefinnande.