Människoorienterade Lappträsk kommun söker ungdomsarbetare

Du ansvarar för ungdomsarbetet som bl.a. innehåller handledning av fritidsverksamheten. Du samarbetar med kommunens ungdomar och uppsökande ungdomsarbetaren och utvecklar kommunens ungdomsarbete. I arbetet är du i kontakt med bl.a. skolor, hemmen, andra ungdomsarbetare i närregionen, tredje sektorn, social- och hälsovårdspersonal samt många andra samarbetspartners. Du är färdig att utveckla kommunens ungdomsarbete för att främja ungdomarnas välmående.

Vi förutsätter lämplig högskoleutbildning (socionom, samhällspedagog) eller grundexamen som ungdoms- och fritidsinstruktör eller annan lämplig utbildning. Befattningen förutsätter kunskaper i svenska och finska samt beredskap till kvälls- och veckoslutsarbete. Kunskaper i engelska ses som en fördel. Vi uppskattar erfarenhet av att jobba med ungdomar och integration av ungdomar i samhället, goda sociala färdigheter och självständigt arbetssätt. För att kunna sköta ditt jobb behöver du bil.

Organisationsbeskrivning

Lappträsk kommun har beslutat att vara Finlands första människoorienterade kommun. Framtidens kommun skapar möjligheter för växelverkan inom nätverk. En människonära kommun tar olika aktörer med i utvecklandet och förverkligandet av kommunens service. Hos oss går människan först. Kom med!

Lön enligt AKTA. Den valda ska förete ett brottsregisterutdrag enligt §6.
Arbetet börjar enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är tillsvidare.

Ansökningarna i förstahand via Kuntarekry eller under adress: Lappträsk kommun, Jouni Piippo, Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk. Ansökningstiden går ut 3.3.2017 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter: Direktör för bildningsväsendet Jouni Piippo 050 543 9522.