Människoorienterade Lappträsk kommun söker en FLYKTINGHANDLEDARE

fr.o.m. 1.8.2016 eller snarast möjligt. Arbetsavtalet är i kraft tillsvidare.

Lappträsk kommun har fattat beslut om att ta emot 10 flyktingar som får internationellt skydd år 2016. Flyktinghandledaren svarar för integrering av flyktingarna i samhället, praktisk planering, beredning och uppföljning samt ansökningar i anslutning till understöd och projekt och fakturering av staten. Handledaren ombesörjer mottagning av flyktingar, handledning, information och stödtjänster i vardagen. Sköter koordineringen av utbildning för kommunens personal och medborgarorganisationerna samt skapar förutsättningar för integration av flyktingar i den lokala kulturen. Flyktinghandledaren fungerar i gott samarbete med flyktingkoordinatorerna i Lovisa stad och övriga myndigheter.

Uppgiften är ny och av personen som blir vald till uppgiften förutsätts fördomsfritt och utvecklande arbetssätt, förmåga att arbeta självständigt och komma överens med olika människor samt i alla fall ha kunskaper i finska och engelska; svenska och övrig språkkunskap räknas som merit. Körkort är nödvändigt för skötsel av uppgiften. Vi värdesätter arbetserfarenhet av mottagning och integration av flyktingar eller uppgifter i anslutning till mångkulturalism.

Behörighetskrav är yrkeshögskoleexamen enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Arbetstiden är 38,25 h per vecka. Prövotiden är fyra månader. Lön utbetalas i enlighet med AKTA.

Den som väljs till uppgiften bör före valet fastställs uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och uppvisa ett utdrag ur straffregistret som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Prövotiden är fyra månader. Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Brottsregister: Den som väljs till uppgiften bör uppvisa utdrag ur brottsregister enligt 6 § 2 mom brottsregisterlagen.

Tilläggsuppgifter:

Heidi Räihä, servicechef inom äldreomsorgen 050 432 6228

Ansökningarna sänds till Lappträsk kommun, grundtrygghetssektionen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller kunta@lapinjarvi.fi senast 27.6.2016 kl. 9.00.