Människoorienterad styrgruppmöte den 29.11.2023

Lappträsk kommun har som mål att vara Finlands första människoorienterad kommun. Kommunens mål är att utveckla och erbjuda alla tjänster tillsammans med användarna, det vill säga invånarna, utgående från deras verkliga behov. Vi vill vara en deltagande och människocentrerad kommun där våra invånare verkligen hörs. Lappträsk kommun har en människoorienterad styrgrupp som arbetar med att införa människoorienterad principer i kommunorganisationen.

Styrgrupp sammankommer inte regelbundet utan möts tematiskt kring vissa ärenden. Nästa möte behandlar budgeten för 2024. Mötet hålls 29.11 kl. 17.00 i Lappträsk kommunhus (Lappträskvägen 20 A).

I människoorienterad styrgruppen ingår ordförandena för Lappträsk kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildnings- och välfärdsnämnden. I mötet deltar också chefer för olika branscher.

Vi inbjuder kommuninvånarna att delta i mötet i Lappträsk kommunhus den 29.11 kl. 17.00.