Ihmislähtöisen kunnan ohjausryhmän kokous 29.11.2023

Lapinjärven kunta on ottanut tavoitteekseen olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Kunnan tavoitteena on kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien eli kuntalaisten kanssa aidoista tarpeista lähtien. Haluamme olla osallistava ja ihmislähtöinen kunta, jossa asukkaitamme oikeasti kuunnellaan. Lapinjärven kunnassa toimii ihmislähtöisen kunnan ohjausryhmä tuomassa ihmislähtöisyyttä kuntaorganisaatioon.

Ohjausryhmä ei kokoonnu säännöllisesti vaan teemakohtaisesti. Seuraava kokoontuminen käsittelee vuoden 2024 talousarviota. Kokous järjestetään ke 29.11.2023 klo 17.00 Lapinjärven kunnantalolla (Lapinjärventie 20 A).

Ihmislähtöisen kunnan ohjausryhmään kuuluu Lapinjärven kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat. Kokoukseen osallistuvat myös eri toimialojen johtajat.

Kutsumme kuntalaisia osallistumaan kokoukseen Lapinjärven kunnantalolle 29.11.2023 klo 17.00.