Människoorienterad kommuns styrgruppmöte den 27.5.2024

Lappträsk kommuns mål är att utveckla och erbjuda alla tjänster tillsammans med användarna, det vill säga invånarna, utgående från deras verkliga behov. Vi vill vara en deltagande och människocentrerad kommun där våra invånare verkligen hörs. Lappträsk kommun har en människoorienterad styrgrupp som arbetar med att införa människoorienterad principer i kommunorganisationen.

I människoorienterad styrgruppen ingår ordförandena för Lappträsk kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildnings- och välfärdsnämnden. I mötet deltar också chefer för olika branscher.

Styrgrupp sammankommer inte regelbundet utan möts tematiskt kring vissa ärenden. Nästa möte behandlar bl.a. deltagarbudjetering och medborgarinstitutens kursutbud.

Vi inbjuder kommuninvånarna att delta i mötet i Lappträsk kommunkansli (Lappträskvägen 20 A) måndag den 27.5.2024 kl. 17.00.