Klimatundersökning för invånare – påverka din kommuns klimatarbete! 

Undersökningen genomförs tillsammans med Myrskylä, Lapinjärvi och Pukkila kommuner och den är öppen till den 19 maj. 

Myrskylä, Lapinjärvi och Pukkila kommuner vill höra de permanenta och fritidsboende invånarnas och andra aktörers tankar och idéer om vad kommunens klimatarbete bör fokusera på. 

Svaren på undersökningen, dvs. invånarnas åsikter och idéer, kommer att användas i utarbetandet av klimatplanen. Invånarnas tankar om klimatarbetet är viktiga för att kommunen i framtiden ska kunna betjäna så bra som möjligt, till exempel genom att erbjuda rådgivning, vägledning och uppmuntran till vardagliga klimatåtgärder.  

Klimatplanerna utarbetas i samarbete med Etteplan Finland senast i oktober 2024. I den kommunspecifika klimatplanen fastställs ett minskningsmål för växthusgasutsläpp samt de åtgärder som kommer att uppnå målet. Effektivt klimatarbete kräver ett nära samarbete mellan kommuner, dess invånare och företag 

Åtgärder som genomförs i samarbete mellan kommunen och invånarna påverkar positivt kommunens utveckling, invånarnas trivsel och hälsa samt företagens möjligheter att lyckas. Dessutom kan en klimatvänlig kommun också locka nya invånare och företag. 

Effektivt klimatarbete kräver samarbete mellan kommuner, invånare och företag, så varje svar är viktigt. Genom att svara på klimatundersökningen kan du verkligen påverka planeringen av ditt kommuns klimatarbete. 

Berätta för oss vilka klimatåtgärder du förväntar dig att din hemkommun ska genomföra och svara på undersökningen senast den 19 maj! 

Den elektroniska undersökningen är öppen 22.4-19.5.2024 och den finns här: https://link.webropolsurveys.com/S/325420C34EBCB5AE 

Svar på undersökningen tar cirka 10–15 minuter. Inga personuppgifter samlas in i undersökningen.

Myrskylä, Lapinjärvi och Pukkila kommuners klimatplaner utarbetas under ett projekt finansierat av Miljöministeriet. Projektets varaktighet är 2-10/2024.