Lovisa stads grundtrygghetscentral informerar:

Från och med torsdag 19.3.2020 sköts HUSLAB provtagning i Lovisa enbart via tidsbeställning, beställ tid från nummer 019 505 1550.

Laboratoriets könummersystem tas ur bruk tillsvidare.

Vi rekommenderar att skjuta på icke-brådskande laboratorieprovtagningar (exempelvis årskontroller) till ett senare datum.

 

Rådgivningsverksamheten fungerar tillsvidare normalt

Familjecentralens rådgivningsverksamhet (mödra-, barn- och preventivrådgivning) fungerar tillsvidare ännu normalt. Obs! Kom inte till mottagningen om du har förkylningssymptom!

Vi gör dock inte hembesök, också preventivrådgivningens walk-in mottagning på onsdagar är inhiberad.